Výzva k zaplacení pohledávky

Výzva pod hlavičkou advokátní kanceláře pro věřitele znamená:

  • jsou podstatně účinnější, než-li výzvy věřitele
  • dlužník je srozuměn s tím, že je připravena žaloba k soudu
  • jsou dlužníkovi vyčísleny náklady soudního sporu, které bude povinen zaplatit, pokud neuhradí ve stanovené lhůtě pohledávku

Dle pokynů věřitele může být dlužníkovi nabídnut splátkový kalendář, nebo jiná forma smírného řešení.

Při jednání se vždy snažíme volit nejrychlejší dostupné prostředky – například podepsat s dlužníkem dodatečně rozhodčí smlouvu nebo směnku, dohodu o zřízení zástavního práva, apod.

Jedná se o stadium před soudním vymáháním pohledávky.