Rozhodčí doložka a řízení

Pro vymáhání pohledávek doporučuje naše advokátní kancelář vzhledem ke svým zkušenostem rozhodčí doložku a řízení před rozhodčími soudy.

Rozhodčí doložka a řízení před rozhodčím soudem znamená:

  • rychlost řízení - liší se u jednotlivých rozhodčích center nebo rozhodčích soudů, nicméně řízení je vždy jednoinstanční;
  • nižší finanční náklady oproti řízení před obecnými soudy - většinou 3 %, min. 3000,- Kč
  • nižší časové náklady účastníků řízení – rozhodčí řízení může probíhat zásadně písemně a bez nařízení jednání;
  • odbornost rozhodců - doporučujeme odbornost ověřit, seriózní rozhodčí soud vždy zveřejňuje listinu rozhodců včetně údajů o tom, kde rozhodce působí;