Proces vymáhání pohledávek

 
Proces vymáhání pohledávek (lhůty je možné nastavit libovolně):

  • první upomínka ze strany AK 10. den prodlení (připravíme výzvy s hlavičkou AK)
  • po 30. dni prodlení bude podána žaloba 
  • během celé doby je vyjednáváno s dlužníkem o dobrovolné úhadě dluhu
  • po pravomocném platebním rozkazu nebo rozsudku či nálezu rozhodčího soudu, okamžitě přistupujeme k vymáháíní v exekučním řízení (spolupracujeme dlouhodobě s největším exekutorským úřadem v ČR)

Věřitel dostává pravidelně přehled vymáhání vůči jednotlivým dlužníkům v podobě tzv. week listu.