Monitoring insolvence

Monitoring insolvence spočívá v průběžném sledování insolvenčního rejstříku ohledně případného výskytu dlužníků v tomto rejstříku.

Advokátní kancelář oznamuje následující skutečnosti z insolvenčního rejstříku, které jsou významné pro vymáhání pohledávky:

  • zahájení insolvenčního řízení proti dlužníku,
  • vydání usnesení o prohlášení úpadku,
  • nařízení přezkumného jednání,
  • zamítnutí insolvenčního návrhu,
  • zastavení insolvenčního řízení.