Mgr. Petr Otevřel – advokát

 

  • absolvoval právnickou fakultu MU v Brně
  • zapsán v seznamu advokátů pod č. 11019
  • člen „České společnosti pro systémovou integraci“
  • člen Právního klubu Společnosti pro systémovou integraci (SPIS)
  • přednáší pro IT firmy problematiku tvorby a implemantace SW
  • jazyky: plynně německy, rozumí anglicky a polsky 
  • specializace:
  • právo informačních technologií, internetové právo
  • právo autorské
  • právo obchodní – obchodní společnosti, závazkové právo

Publikační činnost