Mgr. Lukáš Mokrý – advokát

 

  • absolvoval právnickou fakultu UP v Olomouci
  • zapsán v seznamu advokátů pod č. 10491
  • jazyky: plynně anglicky, polsky 
  • specializace:
  • právo zahraničních investic
  • právo obchodní – obchodní společnosti, závazkové právo,
  • právo ochranných známek
  • právo reklamní
  • veřejné zakázky

Publikační činnost