JUDr. Lukáš Jansa - advokát


 • absolvoval právnickou fakultu MU v Brně
 • zapsán v seznamu advokátů pod č. 10168
 • titul "JUDr." získal v oboru obchodního práva na právnické fakultě UK v Praze, téma rigorózní práce "Vydávání akcií akciovou společností"
 • působil jako externí vyučující obchodního práva na právnické fakultě UP v Olomouci
 • inicioval vznik předmětu „Právo informačních technologií“ na právnické fakultě UP v Olomouci
 • přednáší pro IT firmy problematiku tvorby a implemantace SW
 • člen Právního klubu Společnosti pro systémovou integraci (SPIS)
 • jazyky: rozumí anglicky a polsky 
 • specializace:
 • právo obchodní – obchodní společnosti, závazkové
 • právo informačních technologií a autorské
 • internetové právo a domény
 • právo nekalé soutěže
 • právo restrukturalizace podniků (krizová řízení, outsourcing, projektové financování atd.)
 • právo cenných papírů

Publikační činnost