Elektronický platební rozkaz

Elektronický platební rozkaz pro věřitele znamená:

  • jeho podání je rychlejší oproti běžnému návrhu na vydání platebního rozkazu
  • soudní poplatek je pouze 2 % z žalované částky oproti 4 %

Podání elektronického platebního rozkazu zahrnuje:

  • převzetí a přezkum podkladů k vymáhání
  • zpracování elektronického platebního rozkazu, včetně příloh
  • komunikaci se soudem a věřitelem

Užití elektronického platebního rozkazu (dále jen „EPR“) je vhodné zejména u nesporných peněžitých pohledávek, kdy se žalobce nedomáhá u soudu rozhodnutí sporu o existenci pohledávky a její výše, které jsou nesporné, ale vydání exekučního titulu.

Výše žalobního nároku na peněžité plnění je limitována částkou 1 mil. Kč. Při použití EPR musí žalobce znát pobyt, resp. sídlo žalovaného.