CENÍK za vymáhání pohledávek

Advokátní kancelář poskytuje BEZPLATNĚ tyto služby

  • elektronické platební rozkazy či platební rozkazy
  • návrhy na exekuci

a to za předpokladu, že celkový objem pohledávek činí minimálně 100.000,-Kč nebo jde o vymáhání více než 10 pohledávek měsíčně. Při velkých objemech pohledávek je sjednána individuální dohoda s klientem.

V ostatních případech se platí odměna v následující výši:

  • ve výši 1000,-Kč za zpracování 1 ks výzvy dlužníkovi k úhradě závazků. Pokud bude pohledávka uhrazena před podáním žaloby, pak odměna se zvyšuje o 3 % ze zaplacené částky do 100 tis.Kč, o 2,5 % do 1 mil.Kč a o 2 % nad 1 mil.Kč
  • ve výši 2.000,-Kč za zpracování, žaloby, návrhu na vydání platebního nebo elektronického platebního návrhu, případně návrhu na vydání rozhodčího nálezu – částka bude následně uhrazena věřiteli dlužníkem
  • ve výši 1.000,-Kč za zpracování návrhu na exekuci – částka bude následně uhrazena věřiteli dlužníkem
  • ve výši 100,- Kč měsíčně za monitoring zadluženosti a insolvence dlužníků, a to za každého dlužníka vloženého do monitorovací databáze;

Výše uvedené částky odměny jsou bez DPH.

Lze si dohodnout i odměnu podílem na vymožené částce (success fee) např. 10 % až 15 % podle výše vymáhané částky.